Før en operasjon

Hva skjer hos oss?

Ved det første besøket hos oss møter du en erfaren plastikkirurg som lytter til dine ønsker, går igjennom operasjonen og svarer på dine spørsmål. Under besøket får du også informasjon om hva inngrepet vil koste, våre ventetider m.m. Du må også fylle ut et helseskjema vedrørende din helsetilstand og tidligere sykdommer og operasjoner.

Det er viktig at du har realistiske forventninger og at du får infor­masjon om hvilke forandringer et inngrep vil medføre. Dersom du velger å gå videre med en operasjon, får du møte en operasjonskoordina­tor som hjelper deg med å finne en tid som passer for deg.

 

Forberedelser før narkose og operasjon

Før narkose er det viktig å se over din generelle helsetilstand. Det kan derfor være bra å ha tenkt igjennom følgende ting i forveien:

  • tidligere og nåværende sykdommer
  • tidligere operasjoner
  • medisinering
  • allergier
  • aktuelle og nylig (i løpet av siste måned) brukte medisiner
  • tidligere narkoser og eventuelle komplikasjoner i forbindelse med disse
  • slektninger som har hatt problemer i forbindelse med narkose
  • aktuell vekt
  • løse tenner/ broer eller tannregulering
  • reisesyke