Forberedelser før narkose og operasjon

Før du legges i narkose vurderes alltid din helsetilstand av vår anestesilege. Ved enkelte tilfeller tar anestesilegen kontakt for ytterligere opplysninger og eventuelt ytterligere undersøkelser før man er endelig godkjent for operasjon/narkose.

Narkosläkare på Akademikliniken

Før du skal få narkose og gjennomgå en operasjon, blir helsen din vurdert nøye av en spesialist som heter anestesilege. Noen ganger vil anestesilegen ta kontakt med deg for å få mer informasjon om helsen din og kanskje gjøre noen ekstra undersøkelser før de er helt sikre på at det er trygt for deg å få operasjonen og narkosen.

Når du kommer til konsultasjon hos kirurg må du fylle ut et helseerklæringsskjema, som du går igjennom sammen med din kirurgen. Vi ber deg tenke nøye igjennom følgende:

  • Tidligere/aktuelle sykdommer/lidelser
  • Tidigere operasjoner
  • Medisinering
  • Allergier
  • Tidligere narkoser og eventuelle komplikasjoner
  • Slektninger som har hatt komplikasjoner ved narkose
  • Vekt/høyde
  • Tannhelse

Husk alltid å si ifra til din anestesilege og du har symptomer på sykdom i luftveiene, feber, hoste eller pustebesvær i forkant av din operasjon. Det er og viktig å gi beskjed hvis du har tatt noen form for medikament i forkant av operasjonsdagen.

Å tenke på før operasjon og narkose

Kontrollere høyt blodtrykk

Om du har høyt blodtrykk bør dette kontrolleres og være stabilt den siste måneden før din operasjon. Kontakt oss om blodtrykket er for høyt.

 

Ikke bruk nikotin

Det er veldig viktig å ikke snuse eller røyke operasjonsdagen, da denne kan føre til produksjon av magesyre, og føre til at du ikke lengre regnes som fastende.

Du bør ikke bruke noe form for nikotin minst fire uker før og fire uker etter inngrepet. Nikotin fører til dårlig sårtilheling, stygge arr og andre komplikasjoner.

 

Unngå kosttilskudd og naturmedisiner

Naturmedisiner og kosttilskudd kan gi uønskede bivirkning i sammenheng med narkose, og bør unngås i minst to uker før et planlagt inngrep.

 

Smertestillende og betennelsesdempende legemiddel

Smertestillende som inneholder acetylsalicylsyre (ASA preparater som Albyl E, Asprin etc.) skal stoppes 5 dager før operasjon, da disse øker faren for blødning. Det er viktig at dette gjøres i samarbeid med fastlegen, eventuelt kirurg eller anestesilege ved Akademikliniken. NSAID-preparat (feks Ibux, Naproxen, Diklofenak, Voltaren) skal ikke benyttes tre døgn før operasjon.

Legemiddel som Paracetamol, Panodil, Celebra og Arcoxia kan benyttes, men skal ikke tas i tillegg til premedikasjon operasjonsdagen.

 

Hjerte- og karmedisiner

Legemiddel mot høyt blodtrykk kan tas som forskrevet frem til operasjonsdagen. Ta med deg de  faste medikamentene til klinikken, slik at du eventuelt kan ta de etter inngrepet. Går du på blodfortynnende gir du beskjed om dette, slik at kirurgen kan vurdere dette.

 

Faste

DET VIKTIGSTE DU GJØR OPERASJONSDAGEN ER Å FØLGE REGELENE FOR FASTE. Faste er viktig for å unngå svært alvorlige komplikasjoner.

Man skiller mellom ulike næringsmiddel utifra hvor fort de forlater magesekken. Fast føde bruker lengre tid gjennom magesekken.

Derfor: Ingen fast føde de siste seks timene før operasjon. Dette gjelder og suppe, yoghurt etc. Du kan drikke klar væske: vann, saft, te eller kaffe uten melk frem til to timer før operasjon.

Dette er en absolutt regel, og kan føre til at man ikke blir operert om den ikke følges.

 

Premedikasjon

Skal du opereres og kirurgien krever at du må ta medisiner i forkant av operasjonen, får du tydelig beskjed om dette og resept på medisinene du skal ta. Premedikasjonen består som regel av en beskyttelsesdose antibiotika som tas på morgenen før operasjon, og «grunnsmøring» smertestillende. Vi benytter oss av standard medikamenter som brukes ved all kirurgi i Norge.

Har du spørsmål ber vi deg ta kontakt med Akademikliniken kirurgisk enhet på telefon 22 58 17 10 eller info@akademikliniken.no