Plastisk kirurgi

Akademikliniken er Nordens ledende kompetansemiljø for plastisk kirurgi. Kirurgene er på topp internasjonalt nivå. Vi tilbyr de mest avanserte og trygge metodene for at resultatet skal bli naturlig. Hos oss står pasientens sikkerhet alltid i fokus.

Plastisk kirurgi ved Akademikliniken i Oslo

Akademikliniken etterstreber alltid et naturlig resultat, og hos oss står pasientens sikkerhet alltid i fokus.

Bestill time for konsultasjon her…

Kombinasjonsinngrep ved plastisk kirurgi

Ønsker du å gjøre forandringer på flere områder av kroppen, og kunne tenke deg å gjøre alt i samme operasjon?

En plastisk operasjon vil alltid innebære noe tilhelingstid i etterkant før du kan være tilbake i normal aktivitet igjen. Ettersom det ikke gis sykemelding for kosmetiske inngrep, innebærer dette for mange at det må tilpasses både jobb, familieliv og andre aktiviteter. Dette gjør at flere kan tenke seg å gjøre mer enn et inngrep under samme operasjon.

På Akademikliniken har vi tilpasset oss dette behovet og vi har spesialkompetanse på store kombinasjonsinngrep.

I tillegg til dette er vi en av få klinikker som rutinemessig inkluderer overnatting som en del av en større operasjon.

Hos oss vil alle som får utført mageplastikk, samt andre større kombinasjonsinngrep ha en overnatting på klinikken, overvåket av en rutinert intensivsykepleier.

Vi setter pasientsikkerhet i fokus og all erfaring tilsier at en overnatting med nødvendig medisinsk oppfølging reduserer risiko for blant annet blødning og blodpropp.

Du får også nødvendig smertestillende og hjelp til å mobiliseres etter operasjon, slik at du er bedre rustet til å reise hjem dagen etter inngrepet.

På en konsultasjon hos en av våre svært erfarne kirurger vil du få muligheten til å diskutere kombinasjon av flere inngrep under samme operasjon, og om det er noe som egner seg ut ifra operasjonens omfang og tidsbruk.

 

Les mer om plastisk kirurgi

Selvfølelse er like helserelatert som smerter: Pasient forteller om sine plager før hun undergikk en bukplastikk. Trillingmoren hadde 10 cm åpning mellom magemusklene lenge etter fødselen.