delte magemuskler

Rektusdiastase (delte magemuskler)

Ved de fleste bukplastikker velger man å sy magemusklene sammen. Dette forbedrer resultatet og «restaurere» anatomien tilbake til slik den var før svangerskapet. Det gir deg en flatere mage.

På Akademikliniken kan du få sydd sammen delte magemuskler. Våre plastikkirurger har svært lang erfaring med bukplastikk og sammensying av delte magemuskler.

Under svangerskap vil avstanden mellom magemusklene øke. Dette er en nødvendig og hensiktsmessig anatomisk tilpasning for å gi plass til det voksende fosteret. Faktisk er menneskets anatomi, i likhet med de fleste pattedyr utformet slik at det i midtlinjen finnes en smal stripe (5-10 mm) av bindevev (linea alba)  som vil fungere som en «strikk» og villig la seg strekke for å gi økt plass til fosteret.  Etter fødsel vil dette vevet trekke seg noe sammen, men hos et flertall vil det forbli en økt avstand mellom magemusklene. Den medisinske betegnelsen på denne tilstanden er muskeldiastase (fra gresk diástasis; ‘noe som står fra hverandre/er delt’). Magen vil forbli rundere på tross av at pasientene i mange tilfeller er slanke. Det er heller ikke uvanlig at pasientene forteller at de konstant trekker magen inn for å fremstå flatere. Trening av magemusklene vil dessverre ikke kunne redusere bredden på muskeldiastasen og mange opplever dessuten at de er forhindret fra å gjennomføre mageøvelser effektivt da det er vanskelig å få kontakt med magemusklene.

Bukplastikk og sammensying av magemuskler

Når noe grad av muskeldiastase (delte magemuskler) oppstår hos de fleste kvinner etter svangerskap, er det viktig å klargjøre at en diastase i seg selv ikke er en skade som krever operasjon, men snarere en normaltilstand. Når man ved de fleste bukplastikker velger å sy magemusklene sammen, er dette for å forbedre resultatet og «restaurere» anatomien tilbake til slik den var før svangerskapet. Det oppnås dermed en betydelig avflating av magen også uten at man bevisst trenger å trekke magen inn. Nyere forskning har dessuten vist helsemessig gevinst når balansen mellom ryggmusklene og magemusklene gjenopprettes. Dette vil kunne bedre ryggplager som oppstår på bakgrunn av svekket kjernemuskulatur. Ny og anerkjent forskning har imidlertid vist at målrettet trening ikke vil hjelpe ved delte magemuskler og heller ikke påvirke den økte avstanden som oppstår etter et fullgått svangerskap.

Bedring av typiske plager

Det er vår erfaring at pasienter som gjennomgår muskeloppstramming forteller om bedring av typiske plager forbundet med delte magemuskler allerede tidlig etter gjennomført operasjon.

Hos noen kan graden av delte magemuskler bli såpass uttalt at det gir store fysiske plager. Dette er typisk etter tvillingsvangerskap, og hos flergangsfødende er det også forventet at muskeldiastasen øker for hvert fullførte svangerskap.

Teknikken som brukes når magemusklene sys sammen betyr mye for det endelige resultatet av muskeloppstrammingen. Det er vanlig å sy magemusklene med en innvendig tråd som løser seg opp etter 3-6 mnd. Over tid er det altså arrvevet som holder magemusklene samlet.

Den kirurgiske teknikken som brukes, har nok mye å si for at resultatet skal holde seg over tid, og det er viktig at kirurgen er bevisst ved valg av teknikk for å sikre et best mulig og holdbart resultat. Det er i dag en økende kunnskap blant de fleste plastikkirurger om viktigheten av en god muskeloppstramming både for det kosmetiske, men også det funksjonelle resultatet.

Les mer om bukplastikk