Breast Implant Illness (BII)

Hos oss på Akademikliniken setter vi din trygghet i fokus og du kan føle deg sikker på at vi følger de til enhver tid anbefalte retningslinjer for fjerning av implantater.

Denne tilstanden er basert på en rekke subjektive symptomer som er rapportert av kvinner, som knytter plagene til sine brystimplantater.

Det har de senere årene dannet seg grupper av kvinner i hovedsak via sosiale medier som har rapportert lignende plager.

Plagene som pasientene kvinnene rapporterer om er bl.a.:

  • Konsentrasjonsvansker
  • Depresjon
  • Muskel og skjelettplager
  • Hjernetåke
  • Hodepine
  • Svimmelhet
  • Allergier

Det har vært utført flere vitenskapelige studier for å kunne avdekke om det er en sammenheng mellom kvinnenes plager og deres brystimplantater.

Den største studien som foreløpig er gjennomført i USA, er ledet av kirurg og forsker Dr. Caroline Glicksman. Resultat viser ingen sikre holdepunkter for at silikonimplantater gir sykdom. Studier av disse kvinnene viser at hos noen vil symptomene bedres, mens andre etter uttak av implantat har samme sykdomsbilde som tidligere. Studien viste imidlertid at blant de kvinnene som fjernet implantatene og følte seg friskere, var dette uavhengig av om kapselen ble fjernet eller ikke.

 

Fjerne brystimplantater

Mange kvinner har hatt et ønske om å fjerne sine brystimplantater i håp om å lindre sine plager.

På Akademikliniken vil du få en grundig samtale og vurdering av din kirurg, og det vil bli vurdert om kapselen omkring implantatet bør fjernes. Om kapselen omkring implantatet er fortykket er det naturlig at man forsøker å fjerne den i sin helhet.

En viktig vurdering blir i forhold til om implantatet ligger over eller under den store brystmuskelen.

 

Brystimplantat over muskelen

Ligger implantatet over brystmuskelen, er enklere tilgjengelig for å fjerne i sin helhet.

 

Brystimplantat under muskelen

Ligger implantatet derimot under brystmuskelen mot ribbena, vil fullstendig fjerning av kapsel kunne medføre risiko for å skade lungehinnen.

En slik komplikasjon vil kunne medføre at lungen kollapser og dette kan være alvorlig. I tilfeller der implantatet ligger under muskelen vil så mye som mulig av kapselen fjernes.

Et samlet råd fra fagmiljøer er at kapselen bør fjernes i de tilfeller der den er kraftig fortykket eller inneholder kalk, og / eller der fjerning av kapsel ikke medfører betydelig økt risiko for andre alvorlige komplikasjoner.

Hos oss på Akademikliniken setter vi din trygghet i fokus og du kan føle deg sikker på at vi følger de til enhver tid anbefalte retningslinjer for fjerning av implantater.

En-bloc fjerning av kapsel og implantat med en omliggende 2 cm kant av friskt vev utføres kun hos kvinner som har fått påvist brystkreft. Dette er ikke anbefalt ved mistanke om BII.

Fagmiljøer innen brystkirurgi i hele verden har fortsatt et stort engasjement for at forskning skal gi oss mere informasjon om implantater kan forårsake sykdom hos kvinner.