Fettransplantasjon til bryst

Ved ønske om forstørring av bryst uten bruk av silikonprotese, kan transplantasjon av eget fettvev vurderes.

Transplantasjon av fettvev er en veldokumentert og god metode for å kunne bygge opp fettvev i et område og skape mer volum. Transplantasjon av fett kan benyttes til mange formål, både å bygge opp vev etter kreftbehandling, medfødte misdannelser, manglende volum i ansikt på grunn av aldring og kosmetisk forstørring av bryst og rumpe.

Den viktigste forutsetningen for transplantasjon av fett til slike formål er,  at man har gode områder å høste fett fra andre steder på kroppen.

BESTILL KONSULTASJON

 

Usikker på hva du vil booke? Kontakt oss

Vi svarer innen kort tid. Hvis du allerede vet hvilken behandling du ønsker, går du til webbooking for å bestille konsultasjon.


  Fettceller og stamceller

  Fettvevet som høstes inneholder også en stor del av det som kalles STAMCELLER. Stamceller er nydannede umodne celler som kan omdannes til ulike type modne celler. Forskning og utvikling av metoder for å påvirke og utnytte stamcellenes unike egenskaper er i stadig framskritt. Dette ansees som framtiden innen mange grener av medisin, også plastikkirurgi. Vi har sett at bl.a bruk av fettceller med stamceller kan gi bedre arrtilheling og hudkvalitet, i tillegg til å bygge opp fettvevet.

  Fordi stamcellene har egenskaper til å omdannes til flere type celler, har det vært gjort flere store studier for å avklare om stamcellene kan ha ugunstige effekter på kreftceller. Ingen studier har vist at stamceller har påvirket vekst av kreftceller. Transplantasjon av fettvev benyttes i dag over hele verden til oppbygging av for eksempel bryst etter brystkreftbehandling.

  Det anbefales allikevel at pasienter som er kjent med en genetisk disposisjon for brystkreft( BRAC 1 OG BRAC 2) , ikke utfører fettransplantasjon til bryst.

  Hva skjer ved en fettransplantasjon?

  Ved en fettransplantasjon vil fett fra et eller flere områder på kroppen høstes med fettsugingskanyler. Dette fettet vil inneholde bedøvelsesvæske, blod og olje, derfor må fettet prosesseres før det er klart for transplantasjon. Fettcellene injiseres i området og fordeles jevnt, slik for at overlevelsen av cellene blir best mulig.

  En enkelt fettcelle har ingen egen blodforsyning eller tilførsel av oksygen for å overleve. Derfor ønsker man med nøyaktig plassering og spredning av cellene i pasientens vev å sikre at mulighet for tilførsel av oksygenrikt blod fra omliggende vev skal bli best mulig.

  Ved en vellykket fettransplantasjon vet vi at noen celler allikevel ikke får tilstrekkelig tilførsel av næring.

  Vi regner med at et vellykket resultat gir overlevelse av ca 60-70% av volumet som blir transplantert. Dette er også variasjoner fra pasient til pasient, slik at selv med standardisert metode, er det vanskelig å garantere hvor stort volum som vil klare seg.

  Umiddelbart etter fettransplantasjonen vil området være hovent. Denne hevelsen vil etter hvert gå tilbake, og etter ca 3-4 mndr vil du kunne se hvor mye volum transplantasjonen har gitt deg.

  Hvem kan få utført transplantasjon av fett til bryst?

  Som nevnt er det viktig at man har nok fettvev på kroppen å høste slik at volumet blir tilfredsstillende.

  For best resultat, bør brystet ha en god fasong og uten for mye løshet. Ved heng og løshet, kan det eventuelt utføres et brystløft først, deretter transplantasjon av fett.

  Det er viktig at du vet at transplantasjon av fett vil gi deg et litt større bryst, med en naturlig fasong og fylde. Fettvev som transplanteres kan ikke gi fasongendring og tilsvarende oppbygging slik en brystprotese vil kunne gi deg. Det er derfor viktig å avklare ønsker og forventninger før operasjon, slik at du blir mest mulig fornøyd.

  Før operasjon, anbefaler vi at det utføres en mammografi. Vi anbefaler pasienter med kjent genetisk disposisjon for brystkreft(BRAC 1 /BRAC 2) å ikke utføre fettransplantasjon.

  Brystprotese og fettransplantasjon

  Noen kvinner har svært tynt eget brystvev, og er derfor mer utsatt for å få følbare og/eller synlig kanter når de har brystproteser.

  Hos disse kvinnene, vil det kunne gi et betydelig bedre kosmetisk resultat å utføre FETTRANSPLANTASJON til deler eller hele brystet. Dette vil sikre mykere vev, bedre konturer og mindre følbare kanter av protesen.

  Før operasjonen

  På operasjonsdagen møter du fastende til en avtalt tid. Du vil da få tildelt et eget pasientværelse og hilser på personell på oppvåkningsavdelingen som tar imot deg. Deretter vil du bli møtt av kirurgen som tegner opp på deg for det planlagte inngrepet. Man vil da markere de områder hvor fettvevet skal høstet fra ved fettsuging.

  Deretter følges du til operasjonsstuen hvor operasjonssykepleier sørger for steril vask av feltene som er merket av kirurgen. Anestesipersonell hjelper deg slik at du får narkose og sover trygt under hele operasjonen.

  Etter operasjonen

  Når du våkner etter inngrepet, har du fått på deg sportsbh og kompresjonsplagg på de områdene der fettvevet er høstet fra. Du må regne med at det kan lekke litt bedøvelsesvæske fra disse områdene, men det er normalt. Du vil få smertelindring etter behov, og når du er mer våken får du et måltid mat.

  Før avreise fra klinikken, får du både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg etter operasjonen. Det er viktig å følge disse instruksene for at du skal holde deg i god form, og at risiko for komplikasjoner skal være minst mulig.

  Råd etter operasjon

  Røyking
  Ved fettransplantasjon er det viktig at fettcellene får optimal blodtilførsel med oksygenrikt blod for best mulig overlevelse og vellykket resultat. Det er derfor svært viktig at du unngår røyk i ideelt 4 uker før og 4 uker etter operasjon.

  Stell
  Du kan dusje dagen etter operasjon, men sørg for å la tapen på sår tørke godt. Bh benyttes dag og natt i 3 uker, deretter ytterligere 3 uker på dagtid. Kompresjonsplagg benyttes dag og natt i 2 uker, og deretter ytterligere 2 uker på dagtid.

  Aktivitet
  Du bør unngå trening og tyngre aktivitet i 6-8 uker. Start forsiktig og hold deg innenfor smertegrensen. Etter 3 mnd kan du bevege deg fritt og da kan du også ligge på magen.

  Stabil vekt
  Etter fettransplantasjon vil det være svært viktig å holde stabil vekt. Store vektvariasjoner vil kunne påvirke resultatet og gi et dårligere kosmetisk resultat. Slanking og vekttap vil naturlig nok også gi mindre volum i brystet hvor man har transplantert fett. Vektøkning medfører at fettcellene generelt øker i størrelse og gir større volum.

   

  Vi tilbyr fettransplantasjon til bryst i Oslo.

  Se priser for fettransplantasjon til bryst >

   

  Innhold godkjent av: Mette Haga