Publisert 2015-06-26

Film om forventninger til resultat ved plastisk kirurgi

En av de viktigste kvalitetene til en spesialist i estetisk plastikk kirurgi er å håndtere pasientenes forventninger til resultatet. Vår erfaring er at uansett for teknisk vellykket operasjonen har vært og hvor god kvalitet resultatet har estetisk så spiller det ingen rolle hvis pasienten hadde andre forventninger til operasjonen og resultatet.

Vi kan nærmest si at vi driver i feltet psykokirurgi, det vil si at suksessen i alt vi gjør er knyttet opp til pasientens eget kroppsbilde. Og betydningen de vurderer kroppsbildet sitt har for livskvalitet, selvfølelse og velvære. I denne videoen forteller vi mer om hvor viktig det er å ha rette forventninger til plastisk kirurgi.

Alle innlegg for Nyheter