Bli bedre kjent med våre to kvinnelige plastikkirurger

Plastikkirurgi

«Jeg har hele tiden tenkt at to kvinner innen vårt fagfelt ville bidra til å skape en unik kompetanse og tilbud, spesielt for kvinnelige pasienter.» – Dr. Mette Haga

Da Ine Mørk startet på Akademikliniken i februar, fikk endelig Mette den kvinnelige kollegaen hun hadde ønsket seg. Hun hadde nemlig lenge hatt et stort ønske om å få en kvinnelig kirurg på Akademikliniken, og da spesielt Ine Mørk. «Jeg har alltid hatt en god kjemi med Ine, da vi gjennom mange år har møttes ved arrangementer i fagmiljøet. Vi har begge mange års erfaring og kompetanse, men med litt ulik bakgrunn. Vi jobber godt sammen for å gjøre hverandre gode, og har åpne og ærlige diskusjoner for å finne gode løsninger for våre pasienter.»

35 års erfaring tilsammen

Både Mette og Ine har lang fartstid innen kirurgien og har til sammen oppimot 35 års erfaring. Mette ble ferdig spesialist i 2006, og jobbet som overlege på Rikshospitalet med hovedvekt på rekonstruksjon av bryst, og har de siste 15 årene jobbet som privatpraktiserende plastikkirurg på de største klinikkene i Norge.

Ine har vært spesialist i plastisk kirurgi i 11 år etter utdannelse ved Ullevål og Rikshospitalet, og de siste 5 årene har hun jobbet på en annen privatklinikk før hun kom til Akademikliniken i år. De to kvinnelige kirurgene er stolte over å være en del av Akademikliniken der får utfolde sin kompetanse.

 «Det å tilhøre Akademikliniken har åpnet mange dører og jeg har fått muligheten til å møte mine kirurgiske mentorer, diskutere og finne løsninger, samt å operere sammen med de beste i verden. Jeg var lenge inspirert av Akademiklinkens svenske grunnleggere som selv var kirurger og som alle har vært viktige i å etablere nye kirurgiske teknikker og behandlinger.

For meg har dette gitt meg en unik faglig utvikling som jeg drar nytte av hver dag i jobben jeg gjør på operasjonsstuen.» forteller Dr. Mette Haga

Samarbeider dere sammen om inngrep, og har det noen fordel for pasientene?

– Vi sitter ofte og legger det optimale behandlingsforløpet for den enkelte pasient sammen, og vi har bred erfaring i bruk av forskjellige metoder og teknikker, sier Ine Mørk. Hun forteller at de både diskuterer og opererer pasienter sammen, og ofte stikker innom den andres operasjonsstue for å se hvordan det går og om det er noe de kan hjelpe til med. Både Mette og Ine er blant Norges mest erfarne kirurger innen brystkirurgi, men har utover dette også sine egne spesialiseringer og interesser.

 «Mette har større kompetanse på bukplastikker og figurforming enn meg, så jeg lærer masse av henne der. Samtidig har jeg mye erfaring med og en større interesse for intimkirurgi. Jeg setter stor pris på at vi kan diskutere løsninger og samarbeide om å få det best mulige resultatet for våre pasienter» sier Ine.

Med kunnskapsdeling og ulik erfaring som gjør at de begge stadig utvikler seg med teknikker og metoder som bidrar til å skape best mulig resultat, er de enige at det kommer til gode for pasientene.

Mange av pasientene som kommer inn dørene hos Akademikliniken er kvinner. Vi lurer derfor på hva Ine og Mette som kvinner selv opplever i møte med andre kvinner som ønsker en kroppslig forandring.  

Kirurgene forteller at de ofte opplever ofte at mange pasienter kan føle en stor skam over det de er misfornøyde med, og at kvinner vil føle at terskelen ved å møte en kvinnelig kirurg kan være litt lavere. Mange pasienter er nervøse og gruer seg for å kle av seg og snakke om det man kanskje kroppslig er mest misfornøyd med eller har komplekser for. Det kan bidra til mindre nervøsitet og det kan gå lettere å komme i en avslappet og åpen dialog.

Finnes det noen fordeler for kvinnelige pasienter ved å velge en kvinnelig plastikkirurg?

– Jeg tror våre kvinnelige pasienter kan føle at vi lettere gjenkjenner noen problemstillinger som kommer opp om vår egen kropp, selvfølelse og intimitet. Jeg kjenner til forandringene hos en ung kvinne, samt hvilke endringer svangerskap, fødsel, vektendringer og aldersforandringer har gjort med min egen kropp. Dette er noe en mann aldri selv har hatt en opplevelse av, forteller Mette.

– Jeg tror at mange av mine kvinnelige pasienter opplever at jeg har brukt mer tid på å forstå hva de ønsker og hvilke målsettinger de har for operasjonen enn mange av mine mannlige kollegaer. I tillegg bruker jeg kanskje enda mer tid på å forklare og sette dem inn i prosessen ved en operasjon og tiden etterpå. Jeg tilbyr alle muligheten for en ekstra konsultasjon om de har behov for det. Det sikrer muligheten til å få stilt alle relevante spørsmål som også skulle dukke opp etter et første møte. Gitt disse faktorene så gir dette selvsagt en god mulighet for at pasienten blir mer fornøyd.

Hva opplever dere å få tilbakemeldinger på av kvinnelige pasienter?

Tilbakemeldingene fra kvinnelige pasienter er overveldende positive og hjertevarmende. Mange kvinner gir uttrykk for at dette er noe de har savnet, og at de setter stor pris på å bli tatt hånd om av en kvinne. Det er utrolig tilfredstillende at de opplever det som oss, at denne kontakten bygger opp om et unikt og fint lege-pasientforhold med mange gode kvaliteter som ærlighet, åpenhet, tillitt og gjensidig respekt og omsorg.

– Det viktigste for meg i møtet med pasienter, uansett kjønn, er at de føler seg trygge og at problemene deres tas på alvor, sier Ine.

Les mer om Dr. Ine Mørk 

Les mer om Dr. Mette Haga

Les mer om brystforstørrelse

Les mer om brystløft

Les mer om bukplastikk

Les mer om kjønnsleppereduksjon