Før- og etterbilder

Her har vi før- og etter bilder fra ulike behandlinger. Her vil du ikke finne før- og etter bilder av kirurgiske inngrep, jfr Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Ved å bestille en konsultasjon hos en kirurg, så vil det være mulighet for å kunne se relevante før- og etter bilder, som vil kunne være i samsvar med ens forutsetninger og ønsker til resultat. Det er viktige å ha med i vurderingen av behandling og kosmetiske inngrep, at hver behandling er unik. Ens egne forutsetninger spiller en stor rolle før en behandling eller kirurgi. Alle resultater på bildene er en kombinasjon av ens egne forutsetninger og ønsker.

Alle bilder er godkjent av pasientene før publisering når de er blitt behandlet av våre sykepleiere, leger og kirurger.