Akademiklinikens retningslinjer for personvern

Vi på Akademikliniken respekterer og beskytter personvernet ditt. Vi sørger for å være helt åpne om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og det er viktig for oss at all behandling foregår i samsvar med den generelle personvernforordningen og annen gjeldende lovgivning. Her forteller vi deg hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger, samt dine rettigheter og våre forpliktelser overfor deg som besøkende, kunde eller pasient.

Sist oppdatert 07.06.2022

Disse retningslinjene for personvern tar sikte på å beskrive hvordan Akademikliniken HJ AB («Akademikliniken» eller «vi») som behandlingsansvarlig samler inn og behandler personopplysninger i samsvar med den generelle personvernforordningen og annen gjeldende lovgivning. Retningslinjene for personvern beskriver også dine rettigheter og hvordan du håndhever dem.

Hvis du har spørsmål om integritet og personvern, er du alltid velkommen til å kontakte oss eller vårt personvernombud (se kontaktinformasjon nedenfor).

1. Innsamling av informasjon

Akademikliniken samler inn og behandler personopplysninger som du gir oss via nettstedet vårt, når du bestiller en konsultasjon eller i forbindelse med en konsultasjon, under behandling, kirurgisk inngrep eller en bestilling gjennom nettbutikken vår. Akademiklinikensamler også inn og behandler personopplysninger fra deg hvis du deltar i en undersøkelse, velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt eller kontakter oss via e-post, telefon og sosiale medier. Akademikliniken er også behandlingsansvarlig for personopplysninger som tilhører kontaktpersoner eller representanter for våre eksisterende og potensielle leverandører eller samarbeidspartnere. Vi kan ha mottatt slik informasjon direkte fra deg, arbeidsgiveren din eller andre tredjeparter.

Vi kan også samle inn personopplysninger fra noen andre (tredjeparter) for å sikre at vi har riktig adresseinformasjon om deg eller kredittverdighetsdata fra kredittvurderingsinstitusjoner, banker eller informasjonsselskaper. Hvis en behandling, en intervensjon eller et kjøp finansieres gjennom en ekstern part, kan Akademikliniken motta informasjon fra dem. Slik informasjon gjelder bare det som er relevant for betalingen.

Akademikliniken bruker informasjonskapsler og lignende teknologier på nettstedet sitt. For mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine ved hjelp av informasjonskapsler, kan du lese retningslinjene våre for informasjonskapsler.

2. Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Nedenfor finner du informasjon som er kategorisert etter hvilken type aktør du er i forhold til Akademikliniken. Informasjonen viser formålene vi behandler personopplysningene dine for, hvilke kategorier av personopplysninger vi behandler, på hvilket juridisk grunnlag vi behandler personopplysningene dine og hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine.

2.1 Pasienter: injeksjonsbehandling eller kirurgisk inngrep inkludert konsultasjon

Akademikliniken må i likhet med helsepersonell og behandlingsansvarlig behandle personopplysningene dine i samsvar med personvernforordningen, pasientdataloven, helseregisterloven og pasientjournalloven samt annen gjeldende lovgivning. Vi må behandle helsedata (sensitive personopplysninger) for å kunne levere tjenestene våre til deg som pasient, og for å kunne innfri våre forpliktelser i henhold til gjeldende lov (for eksempel journalføring).

Formål

Akademikliniken behandler personopplysningene dine for følgende formål:

 

for å gjennomføre de forespurte behandlingene og inngrepene samt sikre korrekt medisinsk behandling og oppfølging og gi råd før og i forbindelse med dette

administrasjon for å kunne utføre de forespurte behandlingene og inngrepene

for å oppfylle forpliktelsene i pasientdataloven om å føre pasientjournal og utarbeide annen dokumentasjon som trengs under og i forbindelse med omsorgen din

for å kunne utarbeide annen dokumentasjon som følge av lov, forskrift eller annen lovbestemmelse

utvikling og kvalitetssikring i virksomheten

administrasjon, planlegging, oppfølging, evaluering og tilsyn av virksomheten

for å opprette statistikk over helsetjenester

håndtering og granskning av eventuelle klager og hendelser som har forårsaket eller kunne ha forårsaket alvorlig omsorgsskade, og varsling av dette til Helsetilsynet

utlevering av journal (se punkt 10.6)

dersom det besluttes at du som pasient eller pårørende ikke får innsyn i hele eller deler av journaldokumentet, vil spørsmålet inkludert journalen bli sendt til Statsforvalteren (fylkesmannen) forgjennomgang

sending og håndtering av rekvisisjoner og forskrivning av legemidler

Akademikliniken behandler følgende personopplysninger

navn og personnummer

pasient-ID

adresseopplysninger

telefonnummer og e-post

betalingsinformasjon

informasjon om helsetilstand, eventuelle sykdommer, allergier og overfølsomhet overfor medisiner eller visse stoffer, medisinsk historie, medisinske vurderinger, eventuelle komplikasjoner av omsorg og behandling, infeksjoner og foreskrevne medisiner

pasientens ønsker angående behandling/inngrep, vesentlig informasjon om utførte og planlagte behandlinger/inngrep

tidspunktet for hver omsorgskontakt som pasienten har hatt, eller som er planlagt

fotografier

informasjon om innsendte og tilbaketrukne samtykker

Rettslig grunnlag: Rettslig forpliktelse(Art. 6 nr 1 bokstav c, Art 9 nr 2 bokstav h). Denne innsamlingen og behandlingen er lovpålagt (pasientdataloven, pasientjournalloven og Lov om helsepersonell). Opplysninger kan også behandles for å overholde regnskapsloven.

Lagringstid: Opplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen, med mindre annet følger av loven. Journaldokumenter oppbevares i minst ti år fra den siste informasjonen ble lagt inn i dokumentet, i samsvar med pasientdataloven. Opplysninger som omfattes av regnskapsloven, oppbevares i syv år i henhold til regnskapsloven.

2.2 Kunder: hud- og kroppsbehandlinger

Ved utførelsen av en hud- og kroppsbehandling kan sensitive personopplysninger samles inn og behandles for at en hud- og kroppsbehandling skal utføres på en sikker og betryggende måte for å unngå helserisiko for deg som kunde, inkludert å sikre kvaliteten på behandlingen og dens utførelse (for eksempel for å unngå allergiske reaksjoner og overfølsomhet). Behandlingen av sensitive personopplysninger er også nødvendig for at Akademikliniken skal kunne håndtere administrasjon og fakturering knyttet til utførelsen av en slik tjeneste til deg som kunde.  

 

Formål

Akademikliniken behandler personopplysningene dine for følgende formål

for å kunne administrere bestillinger av konsultasjoner og hud- eller kroppsbehandlinger samt kommunisere med deg i forbindelse med en bestilling

for å kunne utføre den bestilte behandlingen og for å sikre en riktig utført behandling med unngåelse av mulige helserisikoer, som allergier eller overfølsomhet

for å sikre kvaliteten på behandlingen og dens utførelse

oppfølging av en behandling og håndtering av eventuelle klager

for å kunne administrere fakturering og utføre en betaling av en hud- eller kroppsbehandling samt muliggjøre delbetaling eller kreditt

Kategorier av personopplysninger

Akademikliniken behandler følgende personopplysninger

navn og personnummer

kunde-ID

kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer og e-postadresse)

betalingsinformasjon og -historikk

kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyråer

helseinformasjon som helsetilstand, nåværende eller tidligere sykdommer, eventuell overfølsomhet eller allergi mot visse medisiner, stoffer eller lignende som er relevante for behandling, tidligere utførte hudbehandlinger og eventuelle komplikasjoner, pågående infeksjoner og foreskrevne medisiner  

ønsker angående behandling, viktig informasjon om utførte og planlagte behandlinger

fotografier

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtale, samtykke og juridisk forpliktelse( Art 6 nr 1 bokstav a,b og c., Art 9. nr 2 bokstav h). Håndtering av bestilling og kommunikasjon med deg i forbindelse med en bestilling (se første ledd) er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg. De resterende formålene behandles på grunnlag av ditt samtykke – for å kunne utføre behandlingen og sikre en riktig utført behandling, trygge kvaliteten og administrere fakturering med mer. Samtykke innhentes alltid før behandlingen påbegynnes. Opplysninger kan også måtte behandles for å overholde regnskapsloven.

Lagringstid: Opplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen, med mindre annet følger av loven. Opplysninger som omfattes av regnskapsloven, oppbevares i syv år i henhold til regnskapsloven.

2.3 Kunder: nettbutikk

Akademikliniken behandler personopplysningene dine for følgende formål

for å kunne håndtere og levere bestillingen din

betalingsbehandling, inkludert aktivering av delbetaling eller kreditt

håndtering av klager, returer og reklamasjoner

 

Kategorier av personopplysninger:

navn og personnummer

kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer og e-postadresse)

betalingsinformasjon og -historikk

kredittopplysninger fra kredittopplysningsbyråer

informasjon om bestilte varer og bestillingsnummer

Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av kjøpsavtalen og juridisk forpliktelse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle kontrakten med deg, det vil si når du foretar et kjøp fra oss, og for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser (for eksempel regnskapsloven).

Lagringstid: Opplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen, med mindre annet følger av loven. Opplysninger som omfattes av regnskapsloven, oppbevares i syv år i henhold til regnskapsloven.

2.4 Nyhetsbrev og tilbud

Akademikliniken behandler personopplysningene dine for følgende formål

for å sende ut nyhetsbrev og informasjon om virksomheten, fordeler og rabatter via e-post (markedsføringsformål)

Kategorier av personopplysninger

navn

e-postadresse

by/sted

interesseområde (Skin Care, SkinCenter, kirurgi eller AK man)

Rettslig grunnlag: Samtykke. Akademikliniken innhenter ditt samtykke før behandling for dette formålet.  

Lagringstid: Inntil du varsler oss om at du ikke ønsker nyhetsbrev, eller klikker på avmeldingslenken i en e-post fra oss (opt-out).

2.5 Akademikliniken i sosiale medier

Akademikliniken har selskapssider på følgende plattformer for sosiale medier: Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube. Akademikliniken har også en blogg som er tilgjengelig via www.akbloggen.no. Akademikliniken kommer til å behandle personopplysningene dine hvis du samhandler med disse kontoene, eller hvis du har gitt ditt samtykke til at Akademikliniken har rett til å publisere visse personopplysninger om deg (f.eks. bilde).

Akademikliniken gjennomgår jevnlig kommentarer på selskapssidene våre på sosiale medier.  Kommentarer som inneholder sensitive personopplysninger, eller som har innhold som kan oppfattes som krenkende eller støtende, tas bort.

Akademikliniken behandler personopplysningene dine for følgende formål

For å informere om virksomheten, utførte behandlinger, nyheter, videoer og bilder for nyhets- og markedsføringsformål.

Akademikliniken kan også publisere intervjuer og reportasjer med kunder for markedsføringsformål.

Når du som bruker samhandler med eller kontakter Akademikliniken via vår bedriftsside eller blogg, kan personopplysningene dine behandles av både Akademikliniken og plattformen for sosiale medier.

Akademikliniken behandler personopplysningene dine for å kommunisere med deg og svare på spørsmål du måtte ha.

Kategorier av personopplysninger:

navn

bilder

videoer

annen informasjon som du oppgir når du kontakter Akademikliniken, eller som du oppgir i et innlegg, et bilde eller en video

Rettslig grunnlag: Interesseavveining. Vi mener at Akademiklinikens interesse for å kunne kommunisere nyheter, promotere virksomheten eller kommunisere med deg som samhandler med eller stiller oss spørsmål via våre plattformer for sosiale medier, veier tyngre enn din rett til ikke å få personopplysningene dine behandlet. I noen tilfeller kan samtykke innhentes før bilder, videoer eller innlegg med personopplysningene dine publiseres for markedsføringsformål.

Lagringstid: Opplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen, med mindre annet følger av loven eller du trekker tilbake et gitt samtykke.

2.6 Kontaktperson og representant for (eksisterende og potensielle) leverandører og samarbeidspartnere

For å kunne inngå avtaler og administrere leverandør- og samarbeidsrelasjoner med eksisterende samt potensielle leverandører og partnere behandler Akademiklinikenpersonopplysninger om personer som er kontaktpersoner og representanter for eksisterende samt potensielle leverandører og samarbeidspartnere.

Formål

Akademikliniken behandler personopplysningene dine for følgende formål

for å kunne håndtere og inngå avtaler med leverandører og samarbeidspartnere

for å administrere samarbeidet eller leverandørforholdet (slik som å kunne gå i dialog med leverandører og administrere avtalen)

 

Kategorier av personopplysninger:

navn

e-postadresse

tittel

arbeidsgiver

signatur

Rettslig grunnlag: Interesseavveining. Vi mener at Akademikliniken interesse for å kunne håndtere og etablere avtaler, administrere samarbeids- eller leverandørforholdet eller oppnå et fremtidig samarbeid eller en avtale veier tyngre enn kontaktpersonens eller representantens rett til ikke å få personopplysningene sine behandlet.

Lagringstid: Opplysninger lagres ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen, med mindre annet følger av loven.

3. Spesielt om «før og etter»-bilder

Via nettstedet vårt og kontoer for sosiale medier publiserer Akademikliniken «før og etter»-bilder av pasienter og kunder som har utført kirurgiske inngrep og behandlinger. Dette gjøres for at vi skal kunne vise hva vi tilbyr og gi informasjon om virksomheten vår for markedsføringsformål. Publisering av «før og etter»-bilder vil bare finne sted etter at vi har fått skriftlig samtykke fra deg, og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Før du blir bedt om å gi samtykke, mottar du nødvendig informasjon for å gjøre det mulig for deg å ta en informert beslutning og forstå hva samtykket innebærer, og at du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt. Dette gjelder også publisering av intervjuer og reportasjer.

4. Hvem kan vi dele personopplysninger med?

Databehandlere

Hvis en aktør skal behandle personopplysningene dine på vegne av Akademikliniken, kommer Akademikliniken til å inngå en databehandleravtale med slike aktører for å sikre et høyt beskyttelsesnivå og riktig behandling av personopplysningene dine. Databehandleren behandler kun personopplysninger på våre vegne og i henhold til våre instruksjoner. Følgende kategorier av databehandlere kan behandle personopplysningene dine på våre vegne:

IT- og systemleverandører (selskaper som leverer og vedlikeholder IT-løsningene våre, IT-tjenester, nødvendig drift og teknisk støtte samt journalsystemer)

selskaper som leverer varetransport (logistikkselskaper og speditører)

markedsføring (digitale medier, mediebyråer eller reklamebyråer)

selskaper i Akademikliniken-konsernet

Helsetilsynet, via Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ved eventuell personskade

andre leverandører og samarbeidspartnere

 

Behandlingsansvarlige

Akademikliniken kan også dele personopplysninger med enkelte selskaper som er uavhengige behandlingsansvarlige. Aktører som er uavhengige behandlingsansvarlige, behandler personopplysningene for egne formål og midler.  Slike aktører kan være:

myndigheter, i tilfelle vi er pålagt å gjøre det ved lov (politi, Helsetilsynet, Statsforvalteren eller andre myndigheter). Akademikliniken kan for eksempel måtte dele personopplysninger med Statsforvalteren (fylkesmannen) når Akademiklinikenhar tatt en beslutning om at du som pasient eller pårørende ikke mottar journaldokumenter, eller hvis Akademikliniken etter en undersøkelse rapporterer en hendelse til Helsetilsynet i henhold til helsepersonells varslingsplikt etter helsepersonelloven. Etter at saken/varselet er mottatt av Helsetilsynet, behandler Helsetilsynet personopplysningene dine for egne formål.

selskaper som leverer varetransport (logistikkselskaper og speditører)

fylkeskommuner eller forsikringsselskaper (ved ekstern finansiering)

banker, betalingstjenesteleverandører og kredittselskaper

Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube

ved beslutning om rekvisisjon til et annen mottak vil en rekvisisjon bli sendt dit

eventuelle resepter vil bli sendt til alle svenske apotek

selskaper i Akademikliniken-konsernet

Når personopplysninger overføres til en aktør som er uavhengig behandlingsansvarlig, gjelder det selskapets retningslinjer for personvern for behandling av personopplysninger, og de har sin egen forpliktelse til å informere deg om behandlingen og utføre den i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

5. Automatisert beslutningstaking

Vi utfører ingen automatisert beslutningstaking (inkludert profilering) angående personopplysningene dine.

6. Overføring til tredjeland

Akademikliniken overfører som hovedregel ikke personopplysninger til et tredjeland utenfor EU/EØS. Personopplysninger behandles primært innenfor EU/EØS, og pasientjournaler, inkludert pasientdata, lagres alltid innenfor EU/EØS. Dersom Akademikliniken overfører personopplysninger utenfor EU/EØS, vil det bli iverksatt passende sikkerhetstiltak før en slik overføring finner sted. Slike passende sikkerhetstiltak kan for eksempel omfatte at partene (dataeksportør og dataimportør) inngår EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler og iverksetter ytterligere sikkerhetstiltak. Akademikliniken vil også informere den berørte registrerte om dette, sammen med en henvisning til hensiktsmessige eller passende sikkerhetstiltak og hvordan det er mulig å få en kopi av disse.

7. Dine rettigheter i henhold til personvernforordningen

Akademikliniken tilstreber å sikre at all informasjonen vi behandler, er riktig. Selvfølgelig gjelder dette også personopplysningene vi samler inn. Du kan når som helst be om informasjon om hvilken informasjon Akademiklinikken behandler om deg, og be om at dataene dine korrigeres eller suppleres hvis de viser seg å være feil eller ufullstendige.

Under visse forhold og i samsvar med gjeldende lov har du også rett til å be om:

(i) å få opplysningene dine slettet

(ii) at behandlingen av personopplysningene dine skal begrenses

(iii) å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine, inkludert at de ikke skal behandles eller brukes til direkte markedsførings- eller analyseformål (inkludert profilering, i den grad det er knyttet til direkte markedsføring), og

(iv) be om å få personopplysningene dine overført til deg eller noen andre i et elektronisk format (såkalt dataportabilitet)

Hvis du protesterer mot en behandling, kan det hende at Akademikliniken ikke lenger behandler personopplysningene, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag enn interesseavveiningen eller kan vise til avgjørende legitime grunner til behandlingen som veier tyngre enn interessene, rettighetene og frihetene til de registrerte, eller hvis det er for fastsettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. Hvis protesten din gjelder behandling som foregår i forbindelse med direkte markedsføring, kan ikke Akademikliniken lenger behandle dataene til dette formålet.

Hvis du har spørsmål om Akademiklinikens behandling av personopplysninger eller ønsker å påberope deg noen av rettighetene dine beskrevet ovenfor, kan du kontakte Akademikliniken– se kontaktinformasjon nedenfor.

8. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt!

Hvis Akademikliniken behandler personopplysninger om deg etter at du har gitt ditt samtykke til slik behandling, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket ditt. Akademikliniken har ikke rett til å fortsette den aktuelle behandlingen (med mindre det finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen). Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen som er angitt i disse retningslinjene for personvern.

9. Du har alltid rett til å sende inn en klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten

Datatilsynet er Norges nasjonale tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger. Som registrert kan du henvende deg til oss hvis du mener at Akademikliniken behandler personopplysningene dine feil, eller hvis du mottar en melding fra oss som du ikke er enig i, og som gjelder behandlingen av personopplysningene dine. Du finner mer informasjon på www.datatilisynet.no

10. Tilleggsinformasjon til pasienter i henhold til Helsepersonelloven og pasientjournalloven

 

10.1 Hvordan beskyttes personopplysningene mine?

Akademiklinikens ansatte er underlagt en lovpålagt taushetsplikt, noe som betyr at de ansatte ikke uautorisert kan opplyse om hva de har blitt fortalt om den enkeltes helsetilstand eller andre personlige forhold. Akademikliniken har også begrenset tilgangen slik at pasientopplysninger kun er tilgjengelige for de ansatte som trenger dem for å kunne utføre sitt arbeid. Akademikliniken har innført organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger behandles og beskyttes i samsvar med gjeldende lovgivning.

 

10.2 Korrigering av informasjon i pasientjournalen

Hvis du som pasient mener at en rapport i pasientjournalen din er feil eller misvisende, har du rett til å få ditt synspunkt på hva som er feil, angitt i pasientjournalen. For å få en opplysning rettet må personen som er ansvarlig for journalføringen, være enig med deg i feilen.

Hvis du som pasient ønsker å få slettet hele eller deler av journalen din, kan du søke om dette hos Statsforvalteren (fylkesmannen).

 

10.3 Rett til innsyn i informasjon

Som pasient har du rett til å be om informasjon om hvilken omsorgsenhet og på hvilket tidspunkt noen har fått innsyn i pasientdataene dine.

 

10.4 Retten til å begrense elektronisk tilgang for helseformål (blokkere data)

Du har – i noen tilfeller – rett til å be om at pasientdataene dine ikke gjøres tilgjengelig for andre som jobber med en annen omsorgsprosess på Akademikliniken.

 

10.5 Hvilke søkeord brukes i journalsystemet?

I journalsystemet er det mulig å søke etter navn, personnummer, pasient-ID, e-postadresse og telefonnummer. Søk er bare mulig innenfor rammen av den individuelle tillatelsen.

 

10.6 Les pasientjournalen din

Hvis du er pasient, har du i utgangspunktet rett til å be om innsyn i journalen din ved å lese og skrive den av hos Akademikliniken eller motta en avskrift eller kopi av journalen. En pårørende av en pasient kan også be om innsyn i et journaldokument. Dersom det besluttes at du som pasient eller pårørende ikke får innsyn i hele eller deler av journaldokumentet, vil spørsmålet bli sendt til Statsforvalteren for gjennomgang. Vær oppmerksom på at hvis et journaldokument er utlevert til noen, vil det bli dokumentert i pasientjournalen hvem som har mottatt dokumentet, avskriften eller kopien, og når den er utlevert.

 

10.7 Retten til erstatning

Du kan ha rett til erstatning i henhold til personvernforordningens artikkel 82 hvis du har blitt påført skade som følge av at personopplysningene dine er behandlet i strid med personvernforordningen, pasientdataloven eller annen lovgivning som regulerer Akademiklinikens virksomhet som helsetjeneste.

 

11. Våre kontaktopplysninger og behandlingsansvarlig

Akademikliniken er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine i samsvar med det som er oppgitt ovenfor. Kontaktinformasjonen til Akademikliniken og personvernombudet er som følger.

Akademikliniken Oslo AS / AK Norge WIC AS

Org.nr: 897 351 102 / 998 020 964

Adresse: Sognsveien 70, 0855 Oslo

Tlf.: +47 22 58 17 10

E-postadresse: info@akademikliniken.no

Personvernombud

E-postadresse: privacy@ak.se

Husk å aldri sende e-poster som inneholder pasientinformasjon.

12. Endring av retningslinjene for personvern

Akademikliniken kan av ulike årsaker måtte oppdatere disse retningslinjene for personvern. Hvis retningslinjene endres, vil du bli informert dersom endringen påvirker behandlingen av personopplysningene dine. Ved endringer som er uforenlige med formålene som personopplysningene dine ble samlet inn for, kan Akademikliniken komme til å innhente samtykke til den nye behandlingen før behandlingen begynner. Den nyeste versjonen av retningslinjene for personvern er alltid tilgjengelig på https://www.akademikliniken.no/personvernerklaering/. Øverst på den første siden i disse retningslinjene ser du datoen for den siste oppdateringen.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

* indicates requiredJeg gir mitt samtykke til at Akademikliniken behandler mitt navn, e-postadresse, hjemby og interesseområde for å sende ut nyhetsbrev og informasjon om virksomheten, fordeler samt rabatter via e-post.Tilbakekalling av samtykke

Du har rett til å når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å gi beskjed til Akademikliniken. Dette gjør du ved å sende en e-post til privacy@ak.se. I tilbakekallelsen må det fremgå hvem du er og hvilke personopplysninger tilbakekallelsen gjelder. Tilbakekallelse av samtykke innebærer at Akademikliniken ikke kan fortsette å behandle dine personopplysninger dersom ikke annen lovlig grunn foreligger. Akademikliniken skal informere deg dersom en slik lovlig grunn foreligger. Den behandling av personopplysninger som du har gitt samtykke til og som allerede har pågått frem til tilbakekallelsen er gjort, er dog lovlig og omfattes derfor ikke av tilbakekallelsen. Du kan også melde deg av ved å trykke på avmeldingslinken i et av Akademiklinikens nyhetsbrev.

For informasjon om hvordan Akademikliniken behandler dine personopplysninger og dine rettigheter som registrert – les mer på https://www.akademikliniken.no/personvernerklaering/