Kan jeg få sykemelding etter brystreduksjon?

Bryst

brystreduksjon Akademikliniken

En brystreduksjon som har medisinsk indikasjon, kvalifiserer til sykemelding. For å falle inn under dette kriteriet må pasienten oppfylle kravene nevnt i de nasjonale retningslinjer.

Kravene nevnt i de nasjonale retningslinjer inneholder blant annet:

  • Pasienten skal ikke ha en BMI over 27.
  • Hun skal ha belastningsplager i skuldre/nakke, store, tunge bryster over 800 ml per side eller en asymmetri på mer enn 25%.
  • I tillegg teller eksem og fukt i omslagsfolden under brystet.
  • Det stilles også krav til at man skal fjerne en betydelig del av brystet, minst 350 gram per side.