Tina Hillesland

Intensivsykepleier, post-operativ, Oslo

Les mer

Tina Hillesland er intensivsykepleier på postoperativ, og utfører i tillegg postoperative kontroller. Som pasient vil du bli godt ivaretatt av Tina når du våkner opp etter en utført operasjon. Tina har tidligere jobbet på medisinsk avdeling på Kirkenes Sykehus før videreutdanning i intensiv, og deretter jobb på hjertemedisinsk intensiv og overvåkning på Ullevål sykehus, og har nå vært ansatt på Akademikliniken i fem år.