Publisert 2018-11-28

BIA-ALCL- anaplastic large cell lymphoma

bryst

BIA-ALCL- anaplastic large cell lymphoma

Skrevet av Dr. Mette Haga, plastikkirurg ved Akademikliniken Norge

 

På Akademikliniken er pasientens sikkerhet høyeste prioritet.

Vi er kjent med tilstanden som kalles BIA-ALCL eller breast implant anaplastisk storcellet lymfom med forekomsten av denne tilstanden, symptomer og seneste forskningsresultater.

Vi holder oss oppdatert av verdens fremste ekspert på området Prof. Mark Clemence ved Md Anderson Cancer Center, University of Texas, som også har etablert en database for innsamling av informasjon om alle nye tilfeller av sykdommen. Vi på Akademikliniken har regelmessige møter med Prof. Mark Clemence som senest deltok på Akademiklinikens verdenskongress for plastikkirurger Beauty Through Science i Stockholm i juni 2018.

 

BIA- ALCL er en svært sjelden tilstand som er assosiert til implantater. Det foreligger foreløpig for lite sikker informasjon mht årsak og sammenheng til de ulike type implantater.

Tilstanden har også vært sett i sammenheng med andre implantat bla. i tenner og hofteimplantater.

Det foreligger ulike teorier knyttet til årsaken til BIA-ALCL. Det forskes på sammenhenger med implantatenes overflate, bakteriell infeksjon og ulik immunrespons. Det er for tidlig å gi noe endelig konklusjon på dette enda.

 

Før det foreligger kunnskap om mer sikker årsak sammenheng, bør man utvise aktsomhet i valg av implantat Ingen implantat er forbudt i bruk eller tatt av markedet.

 

Akademikliniken har som Nordens største plastikkirurgiske konsern et spesifikt fokus på å følge opp våre pasienter.  Vi har operert over 25 000 pasienter med brystimplantat. Det er etablert et medisinsk kvalitetsutvalg som registrerer alle pasienter som behandles og som har vært undersøkt mht. denne tilstanden. Foreløpig har det vært funn av 1 tilfelle i vårt nordiske konsern. Denne pasienten ble operert og kurert for sin sykdom.

 

Vi i Akademikliniken vektlegger å bevisstgjøre våre pasienter slik at de har god kjennskap til alle risikofaktorer de utsettes for i forbindelse med en operasjon. Dette er for  at pasienten kan ta gjennomtenkte og gode valg basert på tilgjengelig medisinsk kunnskap. Vi vektlegger å benytte implantater som representerer høyeste kvalitet og gir lavest mulig risiko for våre pasienter.

 

Dr. Mette Haga

Dr. Mette Haga, plastikkirurg

 

SYMPTOMER PÅ BIA-ALCL

Om du har implantater og opplever en plutselig hevelse i et brystet, kan dette være tegn på væske omkring implantatet. Det har vist seg at alle tilfeller av Bi-ALCL har gitt seg til kjenne ved en slik plutselig hevelse i brystet. Dette er ikke ensbetydende med at det er kreft. I slike fall vil man rutinemessig undersøke om det skulle være ondartede celler i væsken i brystet. Fra 2014-2018 har det ved Akademikliniken i Stockholm blitt undersøkt 76 bryst med serom , det er funnet 1 pasient med ondartede celler.

Bi-ALCL er tilstand med svært god prognose såfremt det blir oppdaget i tide. Behandlingen vil da være å fjerne implantatet og hinnen omkring.

Det er viktig å ikke glemme at vanlig brystkreft som rammer 1/9 kvinner forekommer langt hyppigere og utgjør en større helserisiko for kvinner, med og uten implantater.

 

Har du spørsmål eller opplever hevelse i et bryst med implantat bør du kontakte klinikken der du ble operert for å få informasjon og eventuelle undersøkelser.

Våre pasienter bes ta kontakt med vårt sykehus på Ullevål på telefon 22 58 17 10 ved forandringer i bryst etter brystforstørrelse.

 

 

Alle innlegg for Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

* indicates requiredJeg gir mitt samtykke til at Akademikliniken behandler mitt navn, e-postadresse, hjemby og interesseområde for å sende ut nyhetsbrev og informasjon om virksomheten, fordeler samt rabatter via e-post.Tilbakekalling av samtykke

Du har rett til å når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å gi beskjed til Akademikliniken. Dette gjør du ved å sende en e-post til privacy@ak.se. I tilbakekallelsen må det fremgå hvem du er og hvilke personopplysninger tilbakekallelsen gjelder. Tilbakekallelse av samtykke innebærer at Akademikliniken ikke kan fortsette å behandle dine personopplysninger dersom ikke annen lovlig grunn foreligger. Akademikliniken skal informere deg dersom en slik lovlig grunn foreligger. Den behandling av personopplysninger som du har gitt samtykke til og som allerede har pågått frem til tilbakekallelsen er gjort, er dog lovlig og omfattes derfor ikke av tilbakekallelsen. Du kan også melde deg av ved å trykke på avmeldingslinken i et av Akademiklinikens nyhetsbrev.

For informasjon om hvordan Akademikliniken behandler dine personopplysninger og dine rettigheter som registrert – les mer på https://www.akademikliniken.no/personvernerklaering/