Bukplastikk i Oslo - Plastisk kirurgi | Akademikliniken

Bukplastikk

«Jeg valgte å overnatte på Akademikliniken etter min operasjon. Jeg følte meg svært godt ivaretatt og trygg, da jeg ble passet på av sykepleier gjennom hele natten. Intensivsykepleieren som passet på meg virket veldig profesjonell og trygg, og jeg hadde mulighet til å få tilpasset smertelindring. Det var og behagelig at man fikk enerom å være på.»

 

Fettoverskudd på buken kan i visse tilfeller korrigeres ved fettsuging, men hos enkelte er det og et økt hudoverskudd.  Det vil da være behov for bukplastikk, også kjent som «tummy tuck» eller mageplastikk, for å oppnå et bra resultat.

Hvis det finnes overskudd av fett og hud både over og under navlen, anbefaler vi en mer omfattende bukplastikk, såkalt full bukplastikk. I blant oppstår overskudd av fett og hud kun nedenfor navlen. I slike tilfeller kan man utføre en begrenset bukoperasjon, såkalt liten bukplastikk. Slappe bukmuskler, noe som er vanlig for eksempel etter graviditet, kan og strammes under en bukplastikk.

 

Hva skjer før en bukplastikk?

Hos oss har man alltid time til konsultasjon før en operasjon.  Her vil du treffe en av våre kirurger som vil lytte til dine ønsker og informere deg om inngrept. Du må også fylle ut et spørreskjema om din helsetilstand, eventuelle tidligere sykdommer og operasjoner. Hvis du velger å gå videre med en operasjon, ordner vi en passende operasjonstid.

WEBBOOKING

 

Operasjonen

På operasjonsdagen treffer du din plastikkirurg på nytt, som fotograferer operasjonsområdet.
Du får også treffe vår anestesilege og får tildelt et rom som du disponerer under ditt besøk ved klinikken.

Operasjonen skjer under narkose og tar to til tre timer.
Ofte sys snittene sammen med skjulte sting, som kroppen suksessivt absorberer.

 

Etter operasjonen

Du må bli værende på Akademiklinikens sengepost for pleie i ett eller to døgn. På operasjonsdagen får du en hofteholder, som fungerer som et støttekorsett i løpet av de første ukene etter operasjonen. Normalt har du én eller to dreneringsslanger som skal transportere bort væskeoverskuddet som oppstår i forbindelse med operasjonen.

De første døgnene etter operasjonen kommer du til å oppleve en følelse av hevelse, ømhet i magen og nedsatt følelse i bukhulen. Hevelsen avtar suksessivt i løpet av de første ukene.

Etter fem til sju dager kommer du tilbake for den første kontrollen. Etter 14 dager tar vi bort eventuelle sting som finnes igjen. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss tidligere hvis du ønsker. Avhengig av inngrepets omfang, og hvilken type arbeid du har, så kommer du til å være borte fra arbeidet  i én til tre uker.

Du kan se en forbedring allerede når stingene er borte. Sluttresultatet er først mulig å bedømme tidligst etter seks måneder.  Tenk på at resultatet varierer mellom ulike mennesker avhengig av forskjeller i arveanlegg og hudens elastisitet.

 

Hva koster en bukplastikk?

Prisen for en behandling avhenger av en rekke faktorer, blant annet ut i fra omfanget av et inngrep og om du skal gjøre et kombinasjonsinngrep.

Ta kontakt med oss i dag for å få mer informasjon om priser og selve operasjonen.

Se priser for bukplastikk >