BTS Symposium

 

 

Beauty Through Science

Siden 2002 har vi på Akademikliniken arrangert Beauty Through Science-symposiet i Stockholm. Dette symposietsamlar estetisk ekspertise fra hele verden, der man utveksler kunnskap og erfaring innen den nyeste forskningen samt nye teknikker innen plastisk kirurgi.

Ved det siste symposiet i 2017 deltok mer enn 900 kirurger fra over 58 land.