BTS Symposium

Beauty Through Science

Siden 2002 har vi på Akademikliniken arrangert Beauty Through Science-symposiet i Stockholm. Dette symposietsamlar estetisk ekspertise fra hele verden, der man utveksler kunnskap og erfaring innen den nyeste forskningen samt nye teknikker innen plastisk kirurgi.
 
Ved det siste symposiet i 2012 deltok mer enn 700 kirurger fra over 50 land.
Les mer på www.beautythroughscience.com

bts2015