Etter en operasjon/behandling

På oppvåkningsavdelingen finnes en sykepleier hos deg som kontrollerer at det går bra med deg og kommer til deg selv igjen etter operasjonen/narkosen.

Regelmessig smertelindring gis til deg som har gjennomgått en operasjon så lenge det er behov for dette. Personalet bedømmer fortløpende behovet for smertelindring og gir passende behandling.

Når du har kommet til deg selv og ikke trenger intensiv overvåkning, flyttes du over til pleieavdelingen.

Etter som tilhelingsprosessen er individuell, er det viktig at du lytter til kroppens signaler og tilpasser deg etter dem. Etter de fleste inngrep anbefaler vi at du avstår fra trening og andre fysiske aktiviteter og holder det gående med rolige spaserturer i en periode. Du kommer til å få nøye instruksjoner før operasjonen eller behandlingen. Alt for at tilhelingen skal gå så glatt som mulig.

Det er viktig at du har realistiske forventninger til inngrepet. Resultatene varierer mellom ulike mennesker. Dette prater vi gjennom før operasjonen, både ved den kostnadsfrie konsultasjonen og ved de forberedende samtalene med din kirurg.

Når du drar hjem etter en operasjon, får du et kort med oppfølgingstime med telefonnummer til klinikken og til den kirurgen som har gjennomført operasjonen, slik at du kan nå oss døgnet rundt.