Bjørn Tvedt - Plastikkirurg

Spesialist i plastisk kirurgi
Spesialist i øre-nese-hals kirurgi
Medisinsk ansvarlig lege, Akademikliniken Norge

Utdannelse
Medisinsk embetseksamen fra Universitet i Bergen i 1996.
Godkjent spesialist i plastisk og rekonstruktiv kirurgi fra Rikshospitalet i Oslo i 2008.
Godkjent spesialist i øre-nese-hals kirurgi ved Rikshospitalet i Oslo i 2009.

Bjørn Tvedt er en av to i Norge som er internasjonalt sertifisert ansiktskirurg av IFFPSS  (International Federation of Facial Plastic Surgery Societies).  Dette er den mest anerkjente sertifiseringen i plastisk og rekonstruktiv ansiktskirurg,  og er den samme som gjelder for  American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (ABFPRS)

Bakgrunn
Bjørn Jarle Tvedt ble allerede før han fikk godkjenning i plastikk kirurgi, konstituert overlege ved avd. for plastikk - og rekonstruktiv kirurgi, Universitetssykehuset i Oslo, Rikshospitalet 2007.
Han er en av svært få i Norge med disse to spesialiteter og har utført utallige neserekonstruksjoner og ansikt/hals løft. Han har og lang erfaring i rekonstruktiv brystkirurgi og annen kosmetisk kirurgi.

Bjørn Jarle Tvedt har, siden 2008, parallelt med sitt arbeid på Rikshospitalet, Oslo arbeidet på Klinikk Bunæs i Bærum .

Han ble ansatt ved Akademikliniken som ansvarlig lege primo 2012.

Aktiv deltager og foredragsholder på nasjonale og internasjonale kongresser.