Tina Hillesland - Intensivsykepleier og leder operasjonsenheten