Marianne Tengs Operasjonskoordinator og leder poliklinikk