Publisert 2019-12-10

Velkommen til konsultasjon hos plastikkirurg i Tromsø

Tilbud til pasienten i Nord Norge

Akademiklinken har i en årrekke behandlet pasienter fra Nord Norge, og vil grunnet stor etterspørsel vil vi allerede fra januar 2020 tilby pasienter kirurgiske konsultasjon i Essens dagspa sine lokaler i Tromsø.

Akademiklinken har inngått samarbeid med Essens dagspa hvor alle våre tre dyktige og plastikk kirurger vil tilby kirurgiske konsultasjon i 2020. Selve operasjonen vil finne sted i Akademiklinkens lokaler i Oslo, og oppfølgning vil være i Tromsø.

I januar og i februar vil plastikkirurg Dr. Bjørn Tvedt komme til Tromsø.

 

Dr. Bjørn Tvedt

Bjørn Jarle Tvedt ble allerede før han fikk godkjenning i plastikk kirurgi, konstituert overlege ved avd. for plastikk – og rekonstruktiv kirurgi på Rikshospitalet i 2007. Han er og godkjent spesialist i øre-nese-hals kirurgi ved Rikshospitalet i Oslo i 2009, og er en av svært få med begge spesialiseringer i Norge i dag.
Han har og lang erfaring i rekonstruktiv brystkirurgi og annen kosmetisk kirurgi. Bjørn Tvedt er en av to i Norge som er internasjonalt sertifisert ansiktskirurg av IFFPSS  (International Federation of Facial Plastic Surgery Societies).  Dette er den mest anerkjente sertifiseringen i plastisk og rekonstruktiv ansiktskirurgi,  og er den samme som gjelder for  American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (ABFPRS). Han ble ansatt ved Akademikliniken som ansvarlig lege og plastikkirurg i 2012. Dr. Tvedt er aktiv deltager og foredragsholder på nasjonale og internasjonale kongresser.

 

Har du spørsmål om vårt tilbud kan du kontakte oss på telefon 22 58 17 10 eller info@akademikliniken.no

Ta kontakt direkte med Essens dagspa på telefon 77 75 34 00 om du ønsker time til konsultasjon.

Alle innlegg for Nyheter