Innhold godkjent av: Mette Haga

Brystforstørring: Spørsmål og svar

 1. HVILKEN IMPLANTAT PASSER BEST FOR MEG?
 2. HVORDAN BESTEMMER JEG STØRRELSEN PÅ IMPLANTATET?
 3. HVILKE FORBEREDELSER BØR JEG GJØRE FØR EN OPERASJON?
 4. HVORDAN GÅR MAN FRAM OM MAN ØNSKER OPERASJON?
 5. HVA SKJER PÅ OPERASJONSDAGEN?
 6. HVILKE FORHOLDSREGLER BØR JEG TA ETTER OPERASJON?
 7. HVILKE KOMPLIKASJONER KAN OPPSTÅ ETTER OPERASJON?
 8. ER SILIKONIMPLANTAT FARLIG? HVILKE GARANTIER HAR JEG?
 9. HVA SKJER VED SVANGERSKAP OG AMMING?
 10. HVOR LENGE KAN IMPLANTATENE LIGGE?
 11. HVORFOR SKAL JEG VELGE Å UTFØRE INNGREPET PÅ AKADEMIKLINIKEN?

 

 1. HVILKE IMPLANTAT PASSER BEST FOR MEG?

Valg av implantat er avhengig av hvilken form og uttrykk du ønsker. En god vurdering av din brystfasong og ditt brystvev, vil også være nyttig  for å gi deg råd om hvilken proteseform som vil kunne gi deg det beste resultatet.

Vår felles målsetting er å skape en optimal attraktiv brystform ved å finne et implantat i riktig størrelse til kvinnens kropp. Ut ifra en vurdering av din brystform, din kropp og dine ønsker om brystfylde, velger vi implantatet som gir deg det mest attraktive brystet.

Anatomiske ( dråpeformede ) implantat vil gi den mest naturlige brystforstørrelsen og fylden. Avhengig av hvordan ditt brystvev er vil man kunne velge protese etter behov for å fylle ut brystet, og hvor mye volum du ønsker.

Noen brystfasonger for eksempel TUBULÆRE BRYST, vil kreve at protesen bygger ut manglende volum og fylde i nedre del av brystet, da vil et anatomisk implantat være det riktige valget for å oppnå best mulig fasongforbedring.

Hos andre med tomme bryst og litt lavtsittende brystvorte, vil et anatomisk implantat kunne gi en naturlig fylde og et ”løft” av brystvorten til en forbedret estetisk form.

Runde implantat finnes i ulike projeksjoner dvs hvor mye protesen kurver,  i tillegg til størrelser. Jo  høyere projeksjon, jo mere toppfylde vil du oppnå med en slik protese. Brystet vil få et rundere preg og fylde mer lik den man får ved bruk av push-up BH. En rund protese med en mer moderat profil vil gi et resultat som er mer naturlig mht fylde på øvre del av brystet.

Ved en konsultasjon hos oss vil du sammen med kirurgen kunne finne en protese som gir deg den fasongen du ønsker ut ifra dine forutsetninger og ønsker.

2.  HVORDAN BESTEMMER JEG STØRRELSEN PÅ IMPLANTATET?

Det som gir det beste og mest forutsigbare resultatet ved valg av protesestørrelse, er et implantat som passer til din kropp. Med utgangspunkt i din naturlige brystbredde, vil vi finne en protese som er tilpasset deg. En brystprotese som er tilpasset din brystbredde vil gi den mest estetisk formen. Den bevarer den naturlige begrensningen av ditt bryst mot armhulen, og protesen blir liggende mest mulig stabilt. Ved Bruk av VECTRA 3D MASKIN, vil vi kunne gi deg et godt inntrykk av hvordan et resultat kan se ut. Du vil da også kunne få framstilt ulike resultat ved bruk av ulike proteser rund eller anatomisk.  Dette gir deg et bedre utgangspunkt for et trygt og sikkert valg i størrelse av protese og form.

3. HVILKE FORBEREDELSER BØR JEG GJØRE FØR EN OPERASJON?

Beslutningen om en operasjon bør være grundig vurdert og gjennomtenkt. Du vil få svar på mange spørsmål ved en konsultasjon hos oss, og du vil få en grundig og individuell vurdering. Det vil være nyttig for deg å orientere deg via våre nettsider slik at du får en best mulig orientering om operasjonen og hva du bør være forberedt på mht tiden etter operasjon, forventet resultat og mulige komplikasjoner.

Les grundig igjennom all informasjon du får av oss. Denne informasjonen inneholder blant annet orientering om medisiner og vitaminer du ikke skal ta like før operasjon, dusjing før operasjon og eventuelt andre hensyn avhengig av hvilket inngrep du skal utføre. Det er nødvendig å planlegge den første tiden etter operasjon, slik at du vet at du får tilstrekkelig ro og hvile ut ifra de råd vi gir deg.

Risiko for brystkreft øker ikke ved brystimplantater, og er ikke et hinder for brystundersøkelser. Har du flere i familien med brystkreft, anbefaler vi deg før et hvert brystinngrep å utføre mammografi.

4. HVORDAN GÅR JEG FRAM OM JEG ØNSKER OPERASJON?

Det viktigste er at du henvender deg til oss for å få en uforpliktende konsultasjon hos en av våre kirurger. Du kan kontakte klinikken direkte pr telefon eller mail, eller booke tid for konsultasjon via våre nettsider.

KONSULTASJON HOS KIRURGEN

Når du kommer til en før-undersøkelse vil du få en grundig samtale og undersøkelse hos kirurg. Dine ønsker om forandring mht brystfasong og volum vil bli vurdert, og vi vil også se og vurdere ditt brystvev.

Det er svært viktig å gjøre en god analyse av dine brystmål, kjertelvev og hudkvalitet for å best kunne bestemme størrelse og type proteser. Da bestemmes også plasseringen av protesen over eller under den store brystmuskelen. Ca 90 % av pasientene får implantatet plassert under  muskelen, hvorav 10% får protesen plassert over muskelen, avhengig av hvor tykt eget kjertelvev og fettvev er i brystet. Protesen plasseres under muskelen i de tilfeller hvor vevet er så tynt at man ellers vil få synlige kanter av implantatet.

Etter undersøkelse og en grundig vurdering, vil du få prøve implantat størrelsene i BH og få en demonstrasjon av  operasjonsresultatet  ved et 3D bilde framstilt i Vectra maskinen.

Skulle du ha løshet i brystene med heng som ikke lar seg korrigere med bare protese vil det kunne være aktuelt å uføre brystløft.

Brystløft vil ofte kunne kombineres med å legge inn proteser samtidig.

Etter konsultasjonen, vil du møte pasientkoordinator som har ansvar for det praktiske planleggingen for din operasjon, dvs  booking av dato, resepter og den skriftlige informasjon som du trenger.

5. HVA SKJER PÅ OPERASJONSDAGEN?

operasjonsdagen skal du møte fastende til avtalt tid. Det betyr at du verken skal spise, drikke, eller tygge tyggegummi eller røyke. Vi ber deg ha røykestopp 2 uker før og 4 uker etter operasjon. I tillegg til dette skal du vaske deg men en kirurgisk såpe og ta medisiner før operasjon.

Du vil møte kirurgen din for planlegging og opptegning av snittføring på huden før operasjonen.

Deretter følges du fra ditt pasientværelse til operasjonsstuen. Der vil du bli møtt av  operasjonssykepleier og anestesilege.

Du vil få full narkose under operasjonen i tillegg til at vi alltid benytter lokalbedøvelse i tillegg for best mulig smertelindring under og etter operasjonen. Det er vanlig at du kjenner litt smerte etter operasjonen, men det er sjelden med sterke smerter.

Du vil våkne opp på et pasientrom og ha kontinuerlig tilsyn av en erfaren sykepleier. Du vil etter operasjonen få smertelindring etter behov ,og etter hvert et måltid mat. Du vil bli værende på klinikken i noen timer før du kan reise fra klinikken. Ved avreise får du med informasjon og råd om den første tiden , samt avtale for neste kontroll.

Du skal ha tilsyn av pårørende det første døgnet. Om du har lengre reisevei enn 2 timer fra klinikken, må du sørge for en overnatting i nærheten av Akademiklinikken. Dette for å øke tryggheten om du skulle ha behov for hjelp det første døgnet etter operasjonen.

6. HVILKE FORHOLDSREGLER BØR JEG TA ETTER OPERASJONEN?

Etter operasjonen er det viktig at du følger de råd vi gir deg.

Du kan dusje dagen etter operasjonen, men sørg for å tørke tape på operasjonssåret godt før du tar på Bh, for eksempel med en hårføner.

Bruk bare den sportsBH du har fått av oss de første 6 ukene. De første 3 ukene skal du benytte den natt og dag, i tillegg til BRYSTBÅNDET som du får. Dette skal sitte OVER brystene , like under armhulen og bidrar til å stabilisere protesene den første tiden.

De neste 3 ukene skal du bruke sportsbh på dagtid.

Du bør unngå bruk av BH m spiler de første 6 mnd for å unngå at spilene gnager og danner stygge arr.

Push up Bh bør unngås etter brystforstørrelse med implantat,  fordi protesen presses for høyt opp og mot midten. Dette kan over tid ødelegge fasongen på brystene.

Du skal ikke trene eller løfte tungt de første 4 ukene. Du kan gå lette turer, uten bruk av armene. Etter 4 uker kan du trene lett, for eksempel spinning eller ellipse, uten bruk av armen.  Jogging og tung styrketrening kan du starte med etter 3 mnd.

Ved all aktivitet er det viktig at du bruker en god sports BH for ekstra støtte.

7. HVILKE KOMPLIKASJONER KAN OPPSTÅ ETTER OPERASJON?

Ved alle kirurgiske inngrep finnes det en liten risiko for komplikasjoner, selv om alvorlige komplikasjoner oppstår svært sjelden.

BLØDNINGER kan oppstå, og oppleves da som hevelse og spreng og smerter med tydelig sideforskjell mellom brystene. Ved mistanke om blødning vil kirurgen åpne såret og tømme ut blodet.

INFEKSJONER er sjeldne pga bruk av antibiotika før og etter operasjonen, samt skånsom operasjonsteknikk.  Røykestopp hos røykere er viktig fordi god oksygentilførsel til vevet, reduserer muligheten for infeksjon og gir god sårtilheling.

KAPSELDANNELSE – Innebærer at det dannes en tykkere hinne omkring protesen enn det som er vanlig. Kapseldannelse er ikke farlig, men kan avhengig av grad medføre at brystet blir fastere å ta på, og rundere i fasong. Høy grad av kapsel i et bryst kan medføre smerter og ubehag i brystet. Akademikliniken har en unik trygghetsgaranti ved brystforstørrelse.

ROTASJON AV IMPLANTATET- med anatomisk(dråpeformet) protese forekommer det hos ca 2% at protesen løsner og endrer posisjon. For å unngå at dette skjer, er det viktig at du overholder råd vedr trening og aktivitet etter operasjon. De som har svært løst vev i brystene er mer utsatt for at dette kan skje. I en slik situasjon, vil vi ofte anbefale at man velger en rund protese.

Mer alvorlige komplikasjoner, som for eksempel blodpropp i ben eller lunge er sjelden. Har du opphopning av blodpropp i familien, eller kjent arvelig disposisjon for dette, benyttes blodfortynnende medisin de første 7-10 dagene etter operasjon.

Nyere forskning viser at det kan være en sammenheng mellom en sjelden type kreftform  (Subtype T celle non-Hodgkin lymfoma, BIA-ALCL) og brystimplantater. BIA-ALCL er en uvanlig og behandlingstilgjengelig tilstand, som er assosiert til teksturerte brystimplantatkapsler. Vi har siden 2017 kun benyttet brystimplantater med implantat-overflater som har de laveste, eller ingen assosiasjoner til BIA-ALCL.   Symptomene på BIA-ALCL er hevelse over år i bryst med teksturerte brystimplantater. Det kan også presentere seg som en lymfeknute i armhulen. Vi oppfordrer alle kvinner, også de med implantater å følge rutinemessig med på brystene sine og følge nasjonale retningslinjer for mammografi.  Dersom du ikke opplever forandringer rundt brystimplantatet er det ikke grunn til nærmere undersøkelse og det er ikke grunnlag for å anbefale å fjerne uproblematiske implantater forebyggende. 

8. ER SILIKON FARLIG?

I dag er det hovedsakelig silikon som benyttes i implantater for brystforstørring og rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. Silikonimplantater ansees som svært trygt. Det har ikke vist seg å disponere annen sykdom og det vanskeliggjør ikke muligheten for å finne ondartede kuler i brystet. Silikon framkaller ikke allergier.

Det er store forskjeller i kvaliteten på ulike silikonimplantater. Vi benytter kun implantater fra kjente og trygge leverandører som Motiva Implantes og Mentor.

9. HVA SKJER VED GRAVIDITET OG AMMING?

Protesene tar ikke skade av svangerskap eller amming. Ved et eller flere svangerskap kan imidlertid brystet endre eget volum og fasong. Dette kan skje både med og uten implantat. Graden av forandring av eget brystvev vil kunne være vanskelig å forutse. Slike forandringer i løpet av livet vil kunne gi en endring av form og fylde av brystene. Opplever du forandringer vil et skifte av implantat eller brystløft kunne gi forbedring av brystfasongen.

10. HVOR LENGE KAN JEG BEHOLDE IMPLANTATENE?

Innhold, konsistens og overflate er utviklet gjennom kontinuerlig forskning for å gi best mulig holdbarhet. Studier dokumenterer kvalitet og holdbarhet ved 10 år og 20 års oppfølging. Med dagens proteser, forventer vi at disse skal kunne beholdes tilsvarende eller lengre. Er brystene dine myke og fasongen tilfredsstillende er det ikke nødvendig å skifte protesene.

11. HVORFOR SKAL JEG VELGE Å UTFØRE OPERASJONEN VED AKADEMIKLINIKEN?

Det er viktig at du gjør et bevisst valg hvor du ønsker å utføre operasjonen. Ved Akademikliniken vil du møte kirurger med spesialitet i plastisk kirurgi, med bakgrunn i rekonstruktiv kirurgi, og bred erfaring innen kosmetisk kirurgi. Ved Akademikliniken vektlegger vi høy kvalitet på kompetanse, proteser og medisinsk utstyr. Akademikliniken er verdenskjent for utvikling av beregning og teknikker innen brystkirurgi, samt 3D framstilling av et animert operasjonsresultat.