Før en injeksjonsbehandling

Ved det første besøket hos oss møter du en erfaren kosmetisk sykepleier som lytter til dine ønsker, går igjennom alternativene for behandling og svarer på dine spørsmål. Under besøket får du også informasjon om hva behandlingen vil koste og om evt. forholdsregler. Du må også fylle ut et helseskjema vedrørende din helsetilstand og tidligere sykdommer og behandlinger. 

Det er viktig at du har realistiske forventninger og at du får informasjon om hvilke forandringer en behandling vil medføre. Dersom du velger å gå booke en behandling, kan vi enten hjelpe deg å finne en time, eller i noen tilfeller – behandle direkte dersom det er satt av tid til det.   

Delegering 

For alle behandlinger som gjøres med legemidler (medisinsk rynkebehandling, behandling av overdreven svette, behandling med Hylase eller sklerosering) må du ha en delegering fra vår lege. Vi gjør da alle forberedelser, gir deg informasjon, tar bilder og går gjennom helseinformasjon på konsultasjonen og så vil vi ha en delegering klar til deg i løpet av en liten uke. Har du gjort behandlingen hos oss tidligere, har du allerede en delegering fra oss og du kan booke time direkte.  

 

Røyking 

Før alle injeksjonsbehandlinger er det en fordel, men ikke påkrevet, at du ikke røyker 4 timer før og etter behandlingen.  

 

Forhåndsregler for medisiner 

Bruker du faste medisiner , fyll inn å helseskjema, så vil vi kunne hjelpe deg dersom det er noe du bør unngå.  Spesielt blodfortynnende kan medføre en økt risiko for hematomer eller blåmerker og kan være fint å unngå.