Metoden går Vi bruker den såkalte micro- og minigraft-metoden. Det er det seneste innen hårtransplantasjon. ut på at man flytter pasientens eget hår fra bakhodet til det skallede området. Man får hår som vokser naturlig på et tidligere skallet område.  Dessuten skapes en naturlig hårlinje.

Vi använder den så kallade micro- och minigraftmetoden. Det är det senaste inom hårtransplantationer. Metoden går ut på att man flyttar patientens eget hår från bakhuvudet till det skalliga området. Man får ett bestående naturligt och växande hår på ett tidigare skalligt område. Dessutom skapas en naturlig hårlinje.